You are here

Home

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KURULUŞLARI PLATFORMU (ISAP)

ISAP, yurtdışından Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 28 uluslararası öğrenci derneğinin kendi aralarında gönüllü olarak oluşturdukları çatı bir platformun kısa adıdır. Tam ismi: Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Platformu’dur.

ISAP bünyesindeki tüm dernekler, “Hepimiz Tek Bir Milletiz” ve “Hepimiz Kardeşiz” ortak sloganlarıyla hareket eden, yurt dışından gelen misafir öğrencilere yönelik eğitim, sosyal, kültürel vb. faaliyetler düzenleyen, bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru veren kuruluşlardır.

28 kuruluşun tamamı da resmi kurum ve kuruluşlardan bağımsız, tüzel kişiliğe haiz, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanan, milli ve manevi değerlere bağlı STK’lardan oluşmaktadır.

ISAP’ın maksadı; farklı renk, dil, ırk ve coğrafyalara sahip dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen misafir öğrencilere eğitim hayatları boyunca kardeşlik bilinci oluşturabilecek, onların eğitim hayatlarıyla ilgili sorunlarına yardım edebilecek koordineli ve ortak çalışmalar yürütebilmektir.

Aynı zamanda, benzer derneklerin birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, fikir ve tecrübelerini paylaşmak, böylece daha verimli hizmet üretmelerine vesile olmayı amaçlamaktadır.

ISAP, bünyesindeki tüm derneklerle birlikte; her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak -kendi medeniyet değerlerimizi önceleyecek- en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret etmektedir.

Bu hassasiyetin neticesi oluşturulan “Uluslararası Öğrenci Sorunları ve Çözümleri Raporu”na çok sayıda dernek destek çıkmakta ve böylece kamusal sahada misafir öğrencilere yönelik bir duyarlılık meydana getirilmesi amaçlanmaktadır.

2011 yılında “MİSAFİRET” ismi adı altında 15 üye derneğin bir araya gelmesiyle kurulan platform, 2014 yılında ismini ISAP (International Student Associations Platform) olarak değiştirmiş, bu arada üye sayısını 26’ya çıkartmış; 2016'nın başında ise 31 olmuştur.

Platform, kuruluşundan bugüne düzenli bir biçimde aylık istişare toplantıları yapmakta, her toplantıda öğrenci sorunları ve çözümlerini masaya yatırmaktadır. Ayrıca, üyelerin birlikte yapılabilecekleri seminer, konferans, çalıştay, mezuniyet programı, milli günlerin kutlanması, gezi, yürüyüş ve festival gibi ortak faaliyetler konuşulmaktadır.

ISAP, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde çalışma yapan farklı yapılara sahip üyelerinin bu farklılıklarını bir zenginlik unsuru olarak görmekte ve tek bir gündemi ele almaktadır: Misafir Öğrencilerin durumları…

ISAP’a katılmak isteyen dernekler, üyelik durumları uygun görüldüğü takdirde yönetim kararı ile kabul edilebilirler. Oluşum ve katılım şartlarına haiz tüm STK’lar platforma teklif edilebilir. ISAP’ın bu yöndeki hedef kitlesi herkese açıktır.

Aşağıdaki eklerde; platformun tüzüğü ve 2015 yılında hazırlanmış olan Uluslararası Öğrenci Sorunları Raporu bulunmaktadır...

EKLER:

ISAP Tüzüğü       

Öğrenci Sorunları Raporu